Koldingkirkegaarde.dk

Information om anlæg af urnegravsted

  • Man kan selv anlægge gravstedet, eller det kan mod betaling anlægges af Kolding Kirkegårde. Råd og vejledning til anlæg af gravstedet ydes uden beregning.
  • Vi gør opmærksom på, at en flerårig gravstedsvedligeholdelse ikke dækker etablering eller retablering af gravstedet.
  • Hvis De selv anlægger gravstedet, skal kirkegården godkende anlægget, før vi kan overtage eller videreføre en vedligeholdelsesaftale.
  • Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der ved valg af beplantning skal tages højde for, at planterne ikke vokser ud over gravstedets rammer.
  • Gravstedejer er ansvarlig for, at stenen leveres og placeres korrekt på gravstedet.
  • På traditionelle urnegravsteder placeres stenen minimum 25 cm fra hækstamme og minimum 10 cm fra stenkant.
  • Kolding Kirkegårde kan kontaktes på tlf. 75 50 78 70.