Regler for fællesplæner

Ved begravelse i en kistefællesplæne, finder jordpåkastelse sted i en kirke eller i et kapel og kisten nedsættes i graven snarest muligt herefter uden de pårørendes tilstedeværelse.

De til højtideligheden modtagne kranse og buketter henlægges efter højtideligheden på fællesplænens blomsterplads.

Nedsættelse af en urne i en urnefællesplæne sker snarest muligt efter kremeringen har fundet sted og sker uden de pårørendes tilstedeværelse.

De til bisættelsen modtagne kranse og buketter henlægges på fællesplænens blomsterplads.

På kirkegårdenes kiste- og urnefællesplæner må der ikke plantes, lægges kranse eller sættes blomstervaser. Buketter af levende blomster samt kranse må kun anbringes på de dertil indrettede blomsterpladser. Buketter må ikke være indsvøbt i plastik, stanniol eller lignende uforgængeligt materiale.