Koldingkirkegaarde.dk

Kolding Kirkegårde

Denne hjemmeside giver oplysninger til besøgende og brugere af Kolding Kirkegårde, om gravstedstyper og andre praktiske oplysninger, der kan være brug for i den svære og vanskelige situation der kan opstå, når en nær slægtning afgår ved døden.

Kirkegårdene har primærfunktion som begravelsesplads for byens borgere, men fungerer også som rolige grønne områder – grønne byrum. Her kan besøgende nyde den særlige fredfyldte idyl, der hersker på vore kirkegårde. Eksempler på gravsteder og fine park- og landskabselementer, som kirkegårdene indeholder, illustreres med billeder.
Samtidig kan man opleve historiske og kulturhistoriske mindesmærker, der fortæller om vore forfædre, deres liv og færden.

Kirkegårdenes personale – i administrationen og på kirkegårdene – vil altid være rede til at besvare spørgsmål og vejlede om vore kirkegårde.

På Kolding Kirkegårdes vegne