Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling A nr. 70-133

  • Plænen må benyttes til både begravelser og urnenedsættelser
  • Gravstedet er udlagt med plads til 6 urner eller 1 kiste
  • Der kan ikke ske fonyelse efter fredningstidens udløb
  • Vedligeholdelse udføres og afholdes af Kolding Kirkegårde
  • Der kan ikke placeres monumenter på gravstedet
  • Afskårne blomster, gravlys, kranse og anden udsmykning må henlægges ved baghæk
  • Der må ikke nedgraves nogen form for beplantning
  • Der må ikke grandækkes