Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling G

  • I rækker med liggende monumenter skal monumentet være en liggesten af granit, tildannet rektangulær og fuldkantet med indhugget inskription. Monumentets tykkelse må maks. være 10 cm.
    Stenhuggeren placerer monumentet efter aftale med Kolding Kirkegårde
  • I rækker med opretstående monumenter må højden ikke overstige 80 cm over det omliggende terræn
  • Efter aftale placeres monumenter af Kolding Kirkegårde
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og omfatter græs og den omgivende beplantning. Vedligeholdelsen betales ved gravstedets erhvervelse og evt. fornyelse, og følger gældende takst
  • Der må foretages en beplantning i form af forårsblomster og sommerblomster, lyng, roser og lave rhododendron. Beplantningen placeres således, at den ikke er til gene for hækken
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side