Koldingkirkegaarde.dk

Forløb af højtideligheder (bisættelse, begravelse og urnenedsættelse)

Procedure for handlinger (Bisættelser, Begravelser og urnenedsættelser)
Forløbet af handlinger i vore kapeller og modtagelseskapeller aftales med præst forud. Uden medvirken af præst aftales forløbet for handlinger i vore kapeller og modtagelseskapeller forlods med Kirkegårdenes Kontor. Ndr. Kapelsal kan kun benyttes, hvis afdøde var medlem af folkekirken.
Der er orgel til rådighed i alle 3 kapeller. Der er ikke organist og kor til rådighed.
Der forefindes ikke musikanlæg i Nordre og Gamle kapel. I Søndre Kapel er der musikanlæg, der kan benyttes med bluetooth.

Forløbet af handlinger på kirkegård ved begravelser og ved urnenedsættelser aftales via Kirkegårdenes Kontor med en af kirkegårdens repræsentanter. Under alle ceremonier på vore kirkegårde deltager en repræsentant for Kolding Kirkegårde, som vores garant for, at handlinger forløber som planlagt, etisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Personalet ved Kolding Kirkegårde står for gravearbejdet til kiste- og urnegrave. En grav er klargjort umiddelbart før begravelseshandlingen og personalet foretager de sikkerhedsmæssige og dekorationsmæssige valg fra gang til gang. 

Sidste farvel
Familie og venners sidste farvel til afdøde er en mulighed i modtagelseskapellerne på Ndr. Kirkegård og på Sdr. Kirkegård og aftales via en bedemand. Faciliteterne står til rådighed i både dag- og aftentimerne hele ugen under forudsætning af, at bedemand kan booke en ledig tid.

Ønske om et sidste farvel i forhold til en handling ved Kolding Kirkegårde skal være aftalt og afviklet med bedemand forud for en aftale om en handling ved Kolding Kirkegårde. Ndr. Modtagelseskapel kan rumme max. 12 personer Sdr. Modtagelseskapel kan rumme max. 12 personer.

Tider for handlinger i kapeller og modtagekapeller
Efter aftale med Kirkegårdenes Kontor vil der generelt være mulighed for handlinger hos os på hverdage kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 14.00 og på lørdage kl. 10.00 og kl. 12.00.

Transport af kiste
Ved en kistebegravelse står de pårørende for ansvaret for transporten af kisten til graven og nedsænkningen af kisten i graven. Der kan aftales med Kirkegårdens Kontor, hvis kisten ønskes kørt ud til grav på katafalk fra kapel eller fra rustvognens ankomst til kirkegård. En repræsentant fra kirkegården vil stå for styringen af katafalken. De pårørende kan gå omkring kisten hen til gravstedet/kirkegårdsafdelingen og først da løfte kisten og nedsænke den i graven.

Efter den symbolske jordpåkastelse* ved graven forlader de pårørende stedet, kirkegårdens personale lukker graven og udlægger medfølgende blomster fra handlingen. Efter 2 timer kan gravstedet besøges på ny. (* ud over jordpåkastelse ved præst kan et følge til en symbolsk jordpåkastelse låne 4 skovle til en voksen grav og 2 til en børnegrav og der vil i så fald være udlagt en halv trillebør jord til denne handling).

Urnenedsættelse
Ved en urnenedsættelse aftales med Kirkegårdenes Kontor, om der vil være følge til stede, og om de mødes ved gravstedet eller kontoret med kirkegårdens repræsentant. Pårørende har mulighed for selv at nedsænke urne med bånd. Når der er taget afsked ved graven (hertil er afsat 15 min.) og pårørende har forladt stedet, vil kirkegårdens personale lukke graven. Efter 30 minutter kan gravstedet besøges på ny.

Kapacitet
Det gamle Kapel, Den gl. Kirkegård, Tøndervej, 6000 Kolding – godkendt til max. 110 personer Ndr. Kapel, Ndr. Kirkegård, Lærkevej 200, 6000 Kolding – godkendt til max. 200 personer Sdr. Kapel, Sdr. Kongevej 15, 6000 Kolding – godkendt til 150 personer