Koldingkirkegaarde.dk

Den Gamle Kirkegård og Kapel. Clemensgade 19 B

Kirkegården er beliggende mellem Tøndervej, Clemensgade, Stejlbjergvej og Ottosgade med den gamle hovedindgang fra Tøndervej. Der er tillige adgang fra de øvrige gader, der omkranser kirkegården.

Der er enkelte parkeringspladser i baggården, Clemensgade 19B, til besøgende. Herforuden kan der parkeres på Ottosgade. Ved handlinger er der mulighed for at parkere inde på kirkegården ved kapellet.

Der er orgel til rådighed i kapellet. Der er ikke organist og kor til rådighed. Der forefindes ikke musikanlæg i kapellet.

Kirkegården, der er den ældste i Kolding, blev taget i brug den 8. november 1806, hvor en ung pige på 17 år blev begravet. Hendes gravsted findes stadig på kirkegården, beliggende ved alleen fra den østligste indgang, graven er forsynet med 2 hvide gravsten.

I en periode fra 1978 til 1985 var man af den formodning, at kirkegården skulle nedlægges i 2026. Dette viste sig at være en fejl, hvorfor regulativet blev ændret og kirkegården forbliver en ”arbejdende kirkegård”.

Kirkegården har et samlet areal på 3,4 ha med ca. 6.000 anlagte gravpladser.

Kapellet, der ligger midt på kirkegården, er opført i 1906 og senere renoveret i 1988/1989, der er endvidere lagt nyt tag på kapellet efter stormen i 1999. I 2007 er der indlagt centralvarme.

Gravstedstyper på Den Gamle Kirkegård

  • Kistegravsteder med en eller flere gravpladser med gravsten.
  • Urnegravsteder med plads til en eller flere urner med gravsten.
  • Kiste- og urnefællesplæne uden gravsten.
  • Urnegravsteder og kistegravsteder i plæne med liggende sten.
  • Urnegravsteder i plæne med sten i bed.

Du kan søge efter afdøde ved at downloade Appen Find Gravsted EG A/S, på din smartphone. Programmet er gratis.

Oversigtskort:

Der er siddeplads til ca. 60 personer.

Iflg. brandmyndighederne må der max være 110 personer i lokalet.