Koldingkirkegaarde.dk

Ikrafttræden

Dette regulativ træder i kraft den 16.01.2018 efter Bestyrelsens godkendelse. Samtidig ophæves tidligere regulativ.

Det nyeste og gældende regulativ kan findes på www.koldingkirkegaarde.dk