Koldingkirkegaarde.dk

Ordensregler

Ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kirkegårdene er pålagt kirkegårdslederen og dennes personale.

  • Vis følgende hensyn:
  • Undlad færdsel udenfor gangene
  • Mindreårige børn ledsages af voksne
  • Undgå støjende adfærd
  • Undlad berøring af andres beplantninger m.m.
  • Parkering er henvist til de indrettede p-pladser
  • Hunde skal føres i snor og deres efterladenskaber skal straks fjernes
  • Bilkørsel er kun tilladt efter aftale med Kolding Kirkegårde.

Der kan udstedes særlig kørselstilladelse, der skal placeres synligt i bilen

Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre politianmeldelse og erstatningskrav.