Koldingkirkegaarde.dk

Transport af kisten til graven eller rustvognen

Transport af kisten til graven eller rustvognen

  • Det er de pårørende, der har ansvaret for at kisten transporteres ud af kapellet og evt. sænkes i graven. Er der ingen eller få pårørende, pålægges opgaven bedemanden.
  • Der anvendes katafalk, hvis Kolding Kirkegårdes personale skal varetage transporten ud af kapellet

Transport af kisten fra kølerummet til kapellet

  • Kisten bliver transporteret på katafalk på stabilt, jævnt, vandret underlag
  • Katafalken har gummihjul
  • Transporten foregår uden mange opbremsninger/igangsætninger

Ved Kolding Kirkegårde benytter vi hæve/sænke katafalk