Afdeling B

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner
  • Gravstedet erhverves med et obligatorisk anlæg og betales ved gravstedets erhvervelse. Prisen følger gældende takster.
  • Monumentet skal være af granit eller anden natursten og må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred
  • Gravstedet er opdelt i 2 afsnit. Det første afsnit er tilplantet med stauder ilagt trædesten. Det andet afsnit er udlagt med perlesten, hvor urner, monument, granitvase, 1 stk. gravlys og anden beplantning placeres
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
  • Blomster og dekorationer må udlægges i afsnittet omkring monumentet, ligesom granpyntning tilstræbes udført
  • Højden på beplantning afgøres af Kolding Kirkegårde og denne foretager en evt. beskæring
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side