Koldingkirkegaarde.dk

Søndre Kirkegård og Kapel Sdr. Kongevej 15

Kirkegården er beliggende mellem Sdr. Kongevej, Bytoften, Sdr. Ringvej og Broagervej med hovedindgang fra Sdr. Kongevej. Der er tillige adgang fra Bytoften og Sdr. Ringvej.

Der er orgel til rådighed i kapellet. Der er ikke organist og kor til rådighed. Der forefindes musikanlæg i kapellet, som kan bruges med bluetooth.

Kontoret ligger i forbindelse med kapellet, og der er gode parkeringsmuligheder på stedet. Der er også mulighed for handicapparkering. Kontoret er kun åbent efter aftale. Kontoret på Lærkevej 200 har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.00.

Den første del af kirkegården blev taget i brug i 1913, senere er kirkegården udvidet flere gange til sin nuværende størrelse på 12,2 ha. Der er ca. 9.600 anlagte gravsteder i varierende størrelser.

Sdr. Kapel ligger ved hovedindgangen. Det oprindelige Kapel blev bygget samtidig med at kirkegården blev taget i brug, og lå med tagrygningen i retning nord/syd. Dette Kapel blev i 1959 afløst af den nuværende bygning som yderligere blev renoveret i 1993. I 1997 blev der bygget kontor, venterum, toiletter og blomsterindlevering, i tilknytning til kapellet.

I 1932 opførtes et krematorium, der blev drevet af Dansk Ligbrændingsforening indtil 1964, hvorefter driften overgik til Kolding Kirkegårde. Krematoriet blev nedlagt i 1999, hvor et nyt Fælleskrematorium, blev taget i brug. Det nye krematorium er placeret nord for Kolding by og er opført og drevet i fællesskab af sognene i Fredericia og Kolding Provstier.

Gravstedstyper på Søndre Kirkegård:

  • Kistegravsteder med en eller flere gravpladser med gravsten.
  • Kistegravsteder i plæne med liggende gravsten.
  • Kistefællesplæne uden gravsten.
  • Børneplæne med kiste og urnegravpladser.
  • Urnegravsteder med plads til en eller flere urner med gravsten.
  • Urnegravsteder i plæne med liggende gravsten.
  • Urnefællesplæne uden gravsten.

Du kan søge efter afdøde ved at downloade Appen Find Gravsted EG A/S, på din smartphone. Programmet er gratis.

Oversigtskort

Der er plads til 126 personer.

Iflg. brandmyndighederne må der max være 150 personer i lokalet.