Afdeling G

  • I rækker med liggende monumenter skal monumentet være en liggesten af granit, tildannet rektangulær og fuldkantet med indhugget inskription. Monumentets tykkelse skal passe i forhold til bredde og højde.
    Stenhuggeren placerer monumentet efter aftale med Kolding Kirkegårde
  • I rækker med opretstående monumenter må højden ikke overstige 80 cm over det omliggende terræn
  • Efter aftale placeres monumenter af Kolding Kirkegårde
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og omfatter græs og den omgivende beplantning. Vedligeholdelsen betales ved gravstedets erhvervelse og evt. fornyelse, og følger gældende takst
  • Der må foretages en beplantning i form af forårsblomster og sommerblomster, lyng, roser og lave rhododendron. Beplantningen placeres således, at den ikke er til gene for hækken
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side