Afdeling H 1

 • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner
 • Gravstedet erhverves med et obligatorisk anlæg og betales ved gravstedets erhvervelse. Prisen følger gældende takster for et kistegravsted
 • Monumentet skal være af granit eller anden natursten af max. højden 40 cm og max. Bredden 50 cm
  Gravstedet er opdelt i 2 afsnit.
  1. afsnit er udlagt med et trædeareal af marksten.
  2. afsnit er udlagt med perlesten ved erhvervelsen, men det er ingen binding.
  I 2. afsnit kan placeres urner, ét monument, beplantning efter eget valg dog ikke træer eller større buske
 • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
 • Blomster og dekorationer må udlægges i 2. afsnit
 • Højden på beplantning afgøres af Kolding Kirkegårde og denne foretager en evt. beskæring
 • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side