Afdeling M 1

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
  • Monumentet må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred og skal placeres således, at det ikke er til gene for hækken
  • Gravstedet er anlagt og tilplantet ved erhvervelse og må ikke ændres
  • Anlægget betales ved erhvervelse og følger gældende takst
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servitutten til anden side