Afdeling U

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
  • Der må placeres et monument på gravstedet. Monumentet skal være af granit eller anden natursten og må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred.
    Monumentet skal placeres i den sidste tredjedel af gravstedet efter Kolding Kirkegårdes anvisning
  • Gravstedet erhverves med et obligatorisk anlæg (3 trædesten og blomsterkumme) og betales ved gravstedets erhvervelse. Prisen følger gældende takster
  • Anlægget må ikke ændres
  • Anden udsmykning af gravstedet må ikke forekomme
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servitutten til anden side