Koldingkirkegaarde.dk

Anlæg og vedligeholdelse af gravsteder

Ved kistegrav kan der efter 6 måneder udføres anlæg eller reetableres anlæg af Kolding Kirkegårde efter ønske og mod betaling. Tilsvarende ydelse kan tilbydes ved urnegrav umiddelbart efter erhvervelse. Aftaler herom sker ved henvendelse til kirkegårdenes kontor.

Desuden kan Kolding Kirkegårde tilbyde pleje og vedligeholdelsesaftaler i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Hvis det ønskes, kan gravstedsejeren selv anlægge, beplante og vedligeholde gravstedet, eller lade en anlægsgartner udføre dette.

Ønskes der opstillet specielle gravminder (sten inkl. sokkel højere end 80 cm) eller indhegninger, skal dette forinden godkendes af Kirkegårdsbestyrelsen. Ansøgning herom, bilagt beskrivelse og tegninger sendes til Kirkegårdsbestyrelsen via Kirkegårdenes Kontor.

Ved kistegravsteder skal stenen placeres minimum 50 cm fra hækstamme og ved urnegravsteder minimum 25 cm fra hækstamme og minimum 10 cm fra stenkant.

Gravminder, gitre o.l. der opstilles på et gravsted, skal funderes så forsvarligt, at der ikke opstår fare når der graves i tilstødende gravsteder. Indehaveren af brugsretten er i givet fald pligtig til at erstatte evt. forvoldte skader på nabogravsteder.

Kirkegårdsbestyrelsen påtager sig intet ansvar for skader forvoldt på gravsteder, hverken hvad angår gravminder, beplantning eller andet.

Plantning, vedligeholdelse og pleje af hække udføres af kirkegårdenes personale og indgår i den for gravstedet betalte pris.

For alle gravsteder gælder, at der ikke må plantes skovtræer eller andre planter, som ved vækst kan blive til ulempe for de omliggende gravsteder. Beplantningen skal holdes klippet og beskåret, så den hverken er til ulempe for gravsteder, hække eller for færdsel på gangene. Sker dette ikke vil fornøden beskæring blive udført på gravstedsejerens bekostning. Udgåede træer og buske skal straks fjernes fra gravstedet.

Ethvert gravsted med dertilhørende indhegning, gravminde m.v. skal holdes i god orden. Gravstedsejerne har pligt til at sørge for vedligeholdelse af gravstedet i hele fredningsperioden.

Ved undladelse heraf vil Kolding Kirkegårde følge dette op med brev til gravstedsejeren om manglende renholdelse m.m. Alternativet til egen renholdelse af et gravsted er at overdrage arbejdet mod betaling til Kolding Kirkegårde.

For gravsteder i afdelinger, der er pålagt servitutter for at sikre gravstederne et ensartet og harmonisk præg, kan Kirkegårdsbestyrelsen bestemme, at der indgås flerårige vedligeholdelsesaftaler for hele fredningsperioden.

 

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   70-417   CISM   70-463   352-001   70-533   70-461   350-050   2V0-621   CAP   70-534   1z0-434   70-411   M70-101   LX0-104   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   200-120   300-135   350-050   1Z0-061   AWS-SYSOPS   1z0-808   640-916   CAP   CAP   CISSP   500-260   000-017   400-101   210-260   CISSP   810-403   SSCP   70-346   350-018   400-201   200-120   9A0-385   70-346   640-916   9A0-385   ICGB   100-101   1Z0-061   1Z0-144   SY0-401   ICBB   CISM   220-801   MB2-707   70-462   70-480