Koldingkirkegaarde.dk

Begravelse, kremering og urnenedsættelse

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse om begravelser og kremering skal anmodning om dette snarest muligt efter dødsfaldet fremsættes overfor begravelsesmyndigheden i bopælssognet (dvs. sognepræst eller kordegn).

Begravelse (jordfæstelse eller kremering) skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet, dødsdagen medregnet.

Tidspunktet for en handling i et af kapellerne ved en begravelse (efterfulgt af jordfæstelse) eller en bisættelse (efterfulgt af ligbrænding), fastsættes i samråd med Kirkegårdenes Kontor. Aftale herom skal træffes hurtigst muligt efter dødsfaldet og senest 2 hverdage, før begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.

En begravelse eller en bisættelse fra et af Kolding Kirkegårdes kapeller kan finde sted mandag til fredag kl. 10.00, 11.30, 13.00 og 14.30. På lørdage er der muligheder kl. 10.00 og 11.30.

En begravelse, hvor højtideligheden sker uden for Kolding Kirkegårdes kapeller kan, grundet den ekstra transporttid, senest foregå kl. 14.00 mandag til fredag og kl. 11.30 om lørdagen.

Urnenedsættelser kan finde sted mandag til fredag.

Betaling for begravelse og bisættelse sker til Kirkegårdenes Kontor i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Bedeslag Der er mulighed for beslag ved Ndr. og Sdr. kapel.

Ved højtideligheder uden gejstlig medvirken skal der fremlægges et program for handlingens forløb og tidsramme til Kirkegårdenes Kontor dagen før højtideligheden.

Hvem kan benytte Kolding Kirkegårde
I henhold til Kolding Kirkegårdes vedtægt for ordren på kirkegårdene og deres benyttelse fremgår af afsnit B. Gravsteder, Erhvervelse og fornyelse § 5 stk. 4
“Borgere i Kolding Kommune har ret til at blive begravet på Kolding Kirkegårde hvad enten de er medlem af folkekirken eller ej. Det samme gælder udensogns boende med henvisning til loven “Bekendtgørelse om lov om kirker og kirkegårde” § 14. stk. 1 og 2.”
§ 14. stk. 1 og 2
“Sognets beboere har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor de bor.
Stk. 2. Udensognsboende, som har en særlig tilknytning til sognet, ligestilles med indensognsboende.
Særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende
1) tidligere har haft bopæl i sognet
2) har nære pårørende*, der bor i sognet, eller
3) har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.
Stk. 3. Andre udensognsboende end dem, der er nævnt i stk. 2., har ligeledes adgang til at blive begravet på kirkegården. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets egne beboere.”

*(nære pårørende defineres som: børn, søskende, forældre, ægtefælle, bedsteforældre)

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   70-417   CISM   70-463   352-001   70-533   70-461   350-050   2V0-621   CAP   70-534   1z0-434   70-411   M70-101   LX0-104   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   200-120   300-135   350-050   1Z0-061   AWS-SYSOPS   1z0-808   640-916   CAP   CAP   CISSP   500-260   000-017   400-101   210-260   CISSP   810-403   SSCP   70-346   350-018   400-201   200-120   9A0-385   70-346   640-916   9A0-385   ICGB   100-101   1Z0-061   1Z0-144   SY0-401   ICBB   CISM   220-801   MB2-707   70-462   70-480