Begravelse, kremering og urnenedsættelse

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse om begravelser og kremering skal anmodning om dette snarest muligt efter dødsfaldet fremsættes overfor begravelsesmyndigheden i bopælssognet (dvs. sognepræst eller kordegn).

Begravelse (jordfæstelse eller kremering) skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet, dødsdagen medregnet.

Tidspunktet for en handling i et af kapellerne ved en begravelse (efterfulgt af jordfæstelse) eller en bisættelse (efterfulgt af ligbrænding), fastsættes i samråd med Kirkegårdenes Kontor. Aftale herom skal træffes hurtigst muligt efter dødsfaldet og senest 2 hverdage, før begravelsen eller bisættelsen skal finde sted.

En begravelse eller en bisættelse fra et af Kolding Kirkegårdes kapeller kan finde sted mandag til fredag kl. 10.00, 11.30, 13.00 og 14.30. På lørdage er der muligheder kl. 10.00 og 11.30.

En begravelse, hvor højtideligheden sker uden for Kolding Kirkegårdes kapeller kan, grundet den ekstra transporttid, senest foregå kl. 14.00 mandag til fredag og
kl. 11.30 om lørdagen.

Urnenedsættelser kan finde sted mandag tilfredag.

Betaling for begravelse og bisættelse sker til Kirkegårdenes Kontor i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Bedeslag
Der er mulighed for beslag ved Ndr. og Sdr. kapel.

Ved højtideligheder uden gejstlig medvirken skal der fremlægges et program for handlingens forløb og tidsramme til Kirkegårdenes Kontor dagen før højtideligheden.