Koldingkirkegaarde.dk

Erhvervelse, fornyelse og nedlæggelse af gravsteder

Personalet ved Kolding Kirkegårde fremviser de mulige typer af gravsteder. Der skal herved tages hensyn til afdødes sidste vilje, når den er kendt, dernæst hensyn til de pårørendes ønsker.

De enkelte gravpladsers størrelse skal så vidt muligt være:

For grave til voksne mindst 3 m2.
For grave til børn mindst 1,5 m2.
For urnegravpladser mindst 1m2.

Brugsretten til et gravsted med en eller flere gravpladser, for såvel kister som urner kan erhverves efter ønske. Gravsteder kan være belagt med servitutter omfattende udsmykning, beplantning m.m.

Fredningsperioden (brugsperioden) for kistegrave til voksne er 30 år. Fredningsperioden for kistegrave til børn til og med 10 år, er 10 år. Fredningsperioden for urnegrave er 10 år. Brugsretten til et gravsted erhverves normalt for en fredningsperiode, der ved udløb kan forlænges med 10 år efter aftale med Kirkegårdenes Kontor.

Ønskes en fredningsperiode udover 30 år søges en skriftlig godkendelse ved Kirkegårdsbestyrelsen. Ønskes en fredningsperiode udover 60 år kræves Provstiudvalgets godkendelse.

Kister skal være udført af godkendt, forgængeligt materiale. Anvendes der kister af hårdt træ f.eks. egetræ fordobles fredningsperioden til 60 år.

Urner skal være udført af godkendt, forgængeligt materiale. På grund af jordbundsforholdene ved Kolding Kirkegårde kan der ikke anvendes metalurner eller hårdt brændte urner. Anvendes urner af hårdt træ f.eks. egetræ fordobles fredningsperioden til 20 år.

Erhverves et gravsted til senere brug udlægges gravstedet i græs eller med perlesten og fra købsdagen at regne betales der for renholdelse i henhold til de gældende takstbestemmelser.

Til enhver som erhverver brugsret til et gravsted, udstedes der gravstedsbrev og der vedlægges et eksemplar af nærværende regulativ.

Med hensyn til brugsrettens omfang og evt. overførsel ved arv, henvises til den gældende lovgivning. Oplysning herom kan fås på Kirkegårdenes Kontor.

Overdragelse af gravsted til en anden person i en periode kan ske skriftligt til Kirkegårdenes Kontor med underskrift af begge parter.

Bekendtgørelse om udløbne gravsteder vil hvert år i januar måned bekendtgøres i Statstidende, dagspressen og på Kolding Kirkegårdes hjemmeside. Der vil blive givet skriftlig besked til gravstedets ejer, hvis denne er kendt af Kirkegårdenes Kontor.

De gravsteder, der er udløbet ved det foregående års udgang, og som ønskes opretholdt, skal fornyes inden 1. marts. Finder rettidig fornyelse ikke sted, vil gravstedet blive nedlagt og kan inddrages til ny begravelse.

Gravstedsejeren kan inden 4 uger efter udløb fjerne planter herunder træer, der er mindre end to meter høje. Gravminder kan fjernes når eventuelle fundamenter samtidig fjernes. Gravstedet skal afleveres i ryddelig stand. Hvad der efterlades på gravstedet tilfalder Kolding Kirkegårde.

Dersom et gravsted betinget af særlige omstændigheder nedlægges før udløbet af fredningsperioden, har gravstedsejeren ikke krav på tilbagebetaling for den ikke udnyttede del af perioden. Efter fredningstidens udløb kan gravstedet inddrages til ny begravelse.

Kolding Kirkegårde tager først stilling til om gravsten og gravsted er bevaringsværdigt, når der er givet skriftligt afkald på gravstedet.

Ønskes en ny begravelse foretaget i et tidligere erhvervet gravsted, hvor fredningstiden ikke er udløbet, skal der betales for en ny fredningsperiode, dog med fradrag svarende til den sidste del af den oprindelige periode.

Flytning af nedsatte kister kan kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden.

Flytning af nedsatte urner må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Kirkegårdsbestyrelsen.

Ansøgning om sådanne flytninger, stiles til Kirkegårdsbestyrelsen og fremsendes til Kirkegårdenes Kontor. Udgifterne betales i henhold til gældende takstbestemmelser.

Betaling for erhvervelse og fornyelse af gravsteder sker til Kirkegårdenes Kontor i henhold til de gældende takstbestemmelser.

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   70-417   CISM   70-463   352-001   70-533   70-461   350-050   2V0-621   CAP   70-534   1z0-434   70-411   M70-101   LX0-104   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   200-120   300-135   350-050   1Z0-061   AWS-SYSOPS   1z0-808   640-916   CAP   CAP   CISSP   500-260   000-017   400-101   210-260   CISSP   810-403   SSCP   70-346   350-018   400-201   200-120   9A0-385   70-346   640-916   9A0-385   ICGB   100-101   1Z0-061   1Z0-144   SY0-401   ICBB   CISM   220-801   MB2-707   70-462   70-480