Koldingkirkegaarde.dk

Kirkegårdsudvidelse – Ndr. Kirkegård

De nye græsarealer anlagt øst og vest for det høje læhegn af natur vil med tiden får engpræg – med højt og mere blomsterrigt græs. Klippet 1-2 gange årligt og efter frøkast vil græsafklip blive fjernet for med tiden at udvikle en engvegetation til gavn for kirkegårdens biodiversitet og den landskabelige oplevelse af Ndr. Kirkegård. Langs Lærkevej og Skovvangen er plantet nye læbælter af hjemmehørende planter, der på sigt vil skærme kirkegården og danne en høj, tæt og frodig afskærmende beplantning.

Fra og med juni 2019 er det muligt at udtage gravpladser i afdelinger J og K, nord for H og H1.

Afd. J.

Naturpræget ønskes fremmet i afdelingen også i valg af gravsted og i gravstedets karakter. Fra start kan der udtages gravpladser spredt i afdelingen. Det vil give indtrykket af, at nye gravanlæg ligger i mere naturprægede omgivelser.

Der kan som noget nyt tilbydes en kiste tuegrav. En græsklædt forhøjning i terrænet af størrelsen 1 x 2,5 meter med et toppunkt på 50 cm. Kirkegårdspersonalet vil stå for den beskedne pleje med et par slåninger om året og tilsyn med, at græstuen bevarer formen.

Der kan vælges kistepladser med gravanlæg, som i forhold til det omgivende enggræs vil blive markeret med en granitkantsten på to sider hhv. mod øst og vest og af en stedsegrøn takshæk på nord- og sydsiden.

Hækhøjden bliver 70 cm og bredden 30 cm. Hække vil blive plejet og klippet af personalet, der også vil klippe græsgange efter brugsmønstret i forhold til gravanlæg i afdeling J.

Afd. K. Den stedsegrønne hæk af taks plantet syd for afdelingen vil blive 70 cm høj og 30 cm bred og den vil blive plejet og klippet af kirkegårdspersonalet. Gravpladser udlægges med orientering i forhold til Mekka.

I fortløbende numre fra det nordøstlige hjørne kan der udtages kistepladser med gravanlæg, der markeres af en granitkantsten på alle sider i forhold til det omgivende græs. Kirkegårdspersonalet vil klippe græsgange i afdelingen efter behov.

Der kan udtages kiste tuegrave på række i den vestlige del af afdelingen efter ønske med samme størrelse og pleje som nævnt for afdeling J.

Der gælder i øvrigt de samme regler for gravanlæg, drift vedligehold og fredningstid som for den øvrige del af Kolding Kirkegårde med henvisning til kirkegårdens regulativ og hjemmesiden www.koldingkirkegaarde.dk

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   70-417   CISM   70-463   352-001   70-533   70-461   350-050   2V0-621   CAP   70-534   1z0-434   70-411   M70-101   LX0-104   OG0-091   300-070   PEGACPBA71V1   300-206   300-320   1z0-434   200-120   300-135   350-050   1Z0-061   AWS-SYSOPS   1z0-808   640-916   CAP   CAP   CISSP   500-260   000-017   400-101   210-260   CISSP   810-403   SSCP   70-346   350-018   400-201   200-120   9A0-385   70-346   640-916   9A0-385   ICGB   100-101   1Z0-061   1Z0-144   SY0-401   ICBB   CISM   220-801   MB2-707   70-462   70-480