Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling B

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner
  • Monumentet skal være af granit eller anden natursten og må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred
  • Gravstedet er opdelt i 2 afsnit. Det første afsnit er tilplantet med stauder ilagt trædesten. Det andet afsnit er udlagt med perlesten, hvor urner, monument, granitvase, 1 stk. gravlys og anden beplantning placeres
  • Blomster og dekorationer må udlægges i afsnittet omkring monumentet, ligesom granpyntning tilstræbes udført
  • Beplantning må max. være 80 cm høj
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side