Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling G 1

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner
  • Gravstedet erhverves med et obligatorisk anlæg og betales ved gravstedets erhvervelse. Prisen følger gældende takster
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
  • Monumentet må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred. Evt. dekorationslygte må ikke være højere end 45 cm
  • Det er tilladt at plante årstidens blomster f.eks. stedmoder, isbegonier, lyng m.m. Al beplantning skal holdes inden for perlestenene
  • Der må ikke plantes blivende planter og buske
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side