Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling G 2

  • Børneplænen må benyttes til begravelser og urnenedsættelser af børn til max. 10 år. Gravstedet erhverves fortløbende
  • Fredningsperioden er 10 år og kan kun forlænges ved henvendelse til Kolding Kirkegårde inden fredningsperiodens udløb.
    Ved ønske om forlængelse af fredningsperioden skal der betales obligatorisk græspleje i henhold til gældende takster
  • Der kan placeres monument i græsset. Monumentet skal være matslebet eller finthugget granit. Formen er valgfri dog må størrelsen maks. være 30 cm bred, 30 cm høj og 7 cm tyk.
    Monumentet skal være forsynet med et synligt 3-cifret gravstedsnummer. Monumentet skal ligge i niveau med græsset og skal have indhugget inskription. Monumentet placeres af Kolding Kirkegårde
  • Det er tilladt at lægge mospuder, kranse og buketter i liggevase på monumentet, og opsætte 1 stk. gravlys.
  • Der må nedsættes 1 stk. granitvase, mrk. ”granitvase 5 cm”. Vasen placeres af Kolding Kirkegårde
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side