Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling G

  • Monumenter må i højden ikke overstige 80 cm over det omliggende terræn.
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og omfatter græs og den omgivende beplantning. Vedligeholdelsen betales ved gravstedets erhvervelse og evt. fornyelse, og følger gældende takst.
  • Der må foretages en beplantning i form af forårsblomster og sommerblomster, lyng, roser og lave rhododendron. Beplantningen placeres således, at den ikke er til gene for hækken.
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side.