Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling H

 • Gravstedet udlægges i enkelte gravstedsnumre – størrelse 125 x 250 cm og kan benyttes til kiste- eller urnenedsættelser
 • Urnenedsættelse efter kistebegravelse er muligt. Kistebegravelse efter urnenedsættelse kan i visse tilfælde være muligt
 • Fredningstiden er 10 år for urner og 30 år for kister
 • Monumentet skal være fuldkantet, rektangulært, matslebet eller finthugget liggesten af granit, evt. med fas. Monumentets størrelse skal være 45 cm bred og 35 cm høj. Monumentet skal være forsynet med et 3-cifret gravstedsnummer, som udhugges i nederste venstre hjørne, 15 mm fra bunden og 20 mm fra venstre kant. Tallene skal være 15 mm høje. Det skal tilstræbes, at stenen har en tykkelse på maksimalt 7 cm. Monumentet skal ligge i niveau med græsset og skal have indhugget inskription. Monumentet placeres af Kolding Kirkegårde
 • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
 • Det er tilladt at lægge mospuder, kranse og buketter i liggevase på monumentet, og opsætte 1 stk. gravlys
 • Der må nedsættes maksimalt 2 stk. granitvaser, mrk. ”granitvase 5 cm”. Vasen placeres efter Kirkegårdens anvisning
 • Det er ikke tilladt at benytte glas, metal eller stentøj som vase. Det er ikke tilladt at opsætte metallamper til levende lys
 • Der må ikke grandækkes
 • Potteplanter med jord må ikke plantes, og vil blive inddraget hvis de forefindes på gravstedet
 • Udsmykning, der ikke er omfattet af denne servitut, vil blive inddraget hvis det forefindes på gravstedet
 • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side