Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling K og O

  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
  • Monumentet skal være af granit eller anden natursten og må maks. være 80 cm højt inkl. sokkel, på børnegravsteder må monumentet maks. være 50 cm højt.
    Monumentet skal placeres i den sidste tredjedel af gravstedet efter Kolding Kirkegårdes anvisning
  • Gravstedet erhverves med et obligatorisk anlæg og betales ved gravstedets erhvervelse. Prisen følger gældende takster
  • Anlægget må ikke ændres
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servitutten til anden side