Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling M 1

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner.
  • Monumentet må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred og skal placeres således, at det ikke er til gene for hækken. Der må maks. være et monument på gravstedet.
  • Gravstedet er anlagt og tilplantet ved erhvervelse og må ikke ændres.
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servitutten til anden side.