Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling M 1

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner.
  • Monumentet må maksimalt være 40 cm høj og 50 cm bred og skal placeres således, at det ikke er til gene for hækken. Der må maks. være et monument som er stående på gravstedet og maks. 3 liggende monumentsten foran blomsterbedet på gravstedet.
  • Gravstedet er anlagt og tilplantet ved erhvervelse og må ikke ændres med yderligere beplantning.
  • Det er gravstedsejerens pligt at overholde dette og informere om servitutten til anden side.