Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling N nr. 1-104

  • Monumentet skal være en liggesten af granit med indhugget inskription og som er tildannet rektangulær og fuldkantet. Monumentets tykkelse tilpasses bredde og højde og bredden tilpasses antal gravstedsnumre. Efter aftale placeres monumenter af Kolding Kirkegårde
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og evt. fornyelse, og følger gældende takst
  • Græs og omgivende beplantning vedligeholdes af Kolding Kirkegårde
  • Der må placeres forårs- og sommerblomster eller årstidens blomster ved monumentet
  • Øvrig beplantning må ikke foretages
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side