Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling T og T 1

  • Gravstedet er udlagt med plads til 4 urner – størrelse 100 x 100 cm
  • Vedligeholdelsen er obligatorisk og betales ved gravstedets erhvervelse og fornyelse i henhold til gældende takst
  • Monumentet skal være fuldkantet, rektangulært, finslebet eller jetbrændt liggesten af granit, evt. med fas. Størrelsen skal være 45 cm bred og 35 cm høj. Monumentet skal være forsynet med et 3-cifret gravstedsnummer, som udhugges i nederste venstre hjørne, 15 mm fra bunden og 20 mm fra venstre kant. Tallene skal være 15 mm høje. Det skal tilstræbes, at stenen har en tykkelse på maksimalt 7 cm. Monumentet skal ligge i niveau med græsset og skal have indhugget inskription. Monumentet placeres af Kirkegården
  • Det er tilladt at lægge mospuder, kranse (i perioden 1. november til 1. marts) og buketter i liggevase på monumentet, og opsætte 1 stk. gravlys
  • Der må nedsættes maksimalt 2 stk. kvadratiske granitvaser, mrk. ”granitvase 5 cm” (indvendig diameter). Vasen placeres efter Kirkegårdens anvisning
  • Det er ikke tilladt at benytte glas, metal eller stentøj som vase. Det er ikke tilladt at opsætte metallamper til levende lys
  • Der må ikke grandækkes
  • Potteplanter med jord må ikke plantes, og vil blive inddraget hvis de forefindes på gravstedet
  • Udsmykning, der ikke er omfattet af denne servitut, vil blive inddraget hvis det forefindes på gravstedet
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side