Koldingkirkegaarde.dk

Afdeling X – børneplæne

  • Børneplænen må benyttes til begravelser og urnenedsættelser af børn til max. 10 år. Gravstedet erhverves fortløbende
  • Fredningsperioden er 10 år og kan kun forlænges ved henvendelse til Kolding Kirkegårde inden fredningsperiodens udløb
  • Ved ønske om forlængelse af fredningsperioden skal der betales obligatorisk pleje i henhold til gældende takster
  • Der kan placeres et monument i bed. Maks. størrelse på monumentet 50cm bred, 40 cm høj. Monumentet skal være forsynet med et synligt 3-cifret gravstedsnummer
  • Monumentet placeres af Kolding Kirkegårde
  • Buketter placeres i staudebedet
  • Der må ikke plantes i staudebedet
  • Der må ikke placeres noget på græsset
  • Det er gravstedsejerens pligt at informere om servituttens bestemmelser til anden side