Koldingkirkegaarde.dk

Bestyrelsen for Kolding Kirkegårde

Bestyrelsen for Kolding Kirkegårde

Menighedsrådene for Sankt Nicolai, Kristkirken, Brændkjærkirken og Simon Peters Kirkes sogne i Kolding by, ejer i fællesskab Kolding Kirkegårde, der omfatter Søndre Kirkegård, Nordre Kirkegård og Den Gamle Kirkegård og de på disse kirkegårde beliggende kapeller, mandskabsbygninger m.v.

Til at varetage forvaltningen af Kolding Kirkegårde, er der af ovennævnte fire menighedsråd nedsat en Kirkegårdsbestyrelse, bestående af to medlemmer fra hvert menighedsråd. Denne bestyrelse vælger af sin midte en formand og næstformand.

Henvendelser til Kirkegårdsbestyrelsen sker via Kirkegårdenes kontor på mail info@koldingkirkegaarde.dk