Koldingkirkegaarde.dk

Bestyrelsesmøder

Kirkeministeriet godkendte den 1. januar 2019 nye vedtægter for kirkegårdsbestyrelsen for Kolding Kirkegårde.

Ifølge vedtægterne er bestyrelsesmøder offentlige og annonceres på Kolding Kirkegårdes hjemmeside.
Bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2023 kl. 18.00 afholdes i Brændkjærkirken.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering
3. Bestyrelsens beretning
4. Info fra stenudvalget
5. Visionsarbejdet / strategier
6. Evt.
7. Lukket punkt

Mødedatoer for første halvår 2023:
Mandag den 20. februar 2023 – Kristkirken
Mandag den 27. marts 2023 – Simon Peters Kirke
Mandag den 15. maj 2023 – Sankt Nicolai Kirke
Tirsdag den 6. juni 2023 – Brændkjærkirken