Koldingkirkegaarde.dk

Bestyrelsesmøder

Kirkeministeriet godkendte den 1. januar 2019 nye vedtægter for kirkegårdsbestyrelsen for Kolding Kirkegårde.

Bestyrelsesmøde nr. 3 den 18.03.2024 kl. 18.30 afholdes i Sct. Nicolai Kirke, Lokale Øst.
Dagsorden:
Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidst
Pkt. 2 – Godkendelse af regnskab 2023
Pkt. 3 – Orientering
Pkt. 4 – Borgerlige handlinger i Ndr. kapel
Pkt. 5 – Multietnisk afdeling – drøftelse af obligatorisk pleje og betaling heraf
Pkt. 6 – Formandsmøde i provstiet
Pkt. 7 – Info fra stenudvalget
Pkt. 8 – Evt.
Pkt. 9 – Næste møde
Pkt. 10 – Lukket punkt

Ifølge vedtægterne er bestyrelsesmøder offentlige og annonceres på Kolding Kirkegårdes hjemmeside.

Mødedatoer for første halvår 2024:
Mandag den 15. april 2024 kl. 18.00 – Brændkjærkirken
Mandag den 13. maj 2024 kl. 18.00 – Kristkirken