Koldingkirkegaarde.dk

Information om anlæg af kistegravsted

 • Efter begravelsen skal tuen ligge i et halvt år inden gravstedet kan anlægges. I denne periode bliver den vedligeholdt af Kolding Kirkegårde.
 • Når det halve år er gået, jævner vi tuen og gravstedet er klar til at blive anlagt.
 • Man kan selv anlægge gravstedet, eller det kan mod betaling anlægges af Kolding Kirkegårde. Råd og vejledning til anlæg af gravstedet ydes uden beregning.
 • Vi gør opmærksom på, at en flerårig vedligeholdelsesaftale ikke dækker etablering eller retablering af gravstedet.
 • Hvis De selv anlægger gravstedet, skal kirkegården godkende anlægget, før vi kan overtage eller videreføre en vedligeholdelsesaftale. Ved udvidet pleje og vedligeholdelse, skal belægningen være perlesten.
 • Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der ved valg af beplantning skal tages højde for, at planterne ikke vokser ud over gravstedets rammer.
 • Der må ikke plantes skovtræer eller andre planter, som ved vækst kan blive til ulempe for de omliggende gravsteder.
 • Gravstedejer er ansvarlig for, at stenen leveres og placeres sikkerhedsmæssigt korrekt på gravstedet.
  Gravsten skal funderes så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved arbejde på eller omkring gravstedet.
 • Stenen placeres minimum 50 cm fra hækstamme.

Kolding Kirkegårde kan kontaktes på tlf. 75 50 78 70.