Koldingkirkegaarde.dk

Kister og kistepynt

Kistepynt
Ved Kolding Kirkegårde er proceduren ved begravelser, at kistepynten (bånd og blomster) går med kisten i graven og bliver i graven.

Fremover skal det altid meddeles Kolding Kirkegårdes kontor, senest dagen før begravelsen, eller noteres i bookingkalenderen, hvad der skal ske med kistepynten, om den skal blive på kisten eller om den skal tages af.

Såfremt kistepynten skal tages af, skal blomsterhandleren have besked på, at pynten kun må være ”klistret” fast.

Kolding Kirkegårdes personale er herefter ansvarlig for, at kistepynten tages af kisten, mens kisten står på katafalk eller bukke og inden kisten sænkes.

Kister
Af sikkerhedshensyn må der til begravelser kun anvendes kister, som er godkendt til begravelser.