Koldingkirkegaarde.dk

Kister og kistepynt

Kistepynt
Ved Kolding Kirkegårde er proceduren ved begravelser, at kistepynten (bånd og blomster) går med kisten i graven og bliver i graven.
Hvis der er et ønske om, at kistepynten skal lægges på gravstedet, skal det altid meddeles kontoret senest dagen før begravelsen, eller noteres i bookingkalenderen. Blomsterhandlerne skal have besked på, at pynten kun må være ”klistret” fast. Blomsterne bliver taget af, inden kisten sænkes”.

Kister
Af sikkerhedshensyn må der til begravelser kun anvendes kister, som er godkendt til begravelser.