Koldingkirkegaarde.dk

Blomster på græsgrave

Når der skal lægges blomster på en græsgrav, hvor græsset bliver klippet af en robotklipper, vil Kolding Kirkegårde lægge en træramme ud på græsset, hvori blomsterne lægges. Dette gøres for at robotklipperen ikke klipper i blomsterne. Såfremt det ikke er muligt at have alle blomsterne inden for rammen, kan de lægges i bedet.