Koldingkirkegaarde.dk

Procedure for handlinger (bisættelser, begravelser og urnenedsættelser)

Generelt kendskab til proceduren ved Kolding Kirkegårde

LÆS venligst på hjemmesiden under fanen INFORMATIONER
– Forløb af højtidligheder( bisættelse, begravelse og urnenedsættelse)

  • der giver et billede af forløb
  • brugsmulighederne ift. vores faciliteter og deres kapacitet
  • tiderne for handlinger i kapeller og modtagelseskapeller

Vi henleder opmærksomheden på,
at vi ifm. begravelsers tilrettelæggelse har behov for mindst to hverdages frist for planlægningen
at en aftale om begravelse er betinget af, at vores kontor kan bekræfte – både at vi kan nå at få gravemedhjælp til opgaven og at gravstedet er klar til en ny grav
at mandag er friholdt for begravelser, da vi ikke kan lade én grav stå åben over weekend