Koldingkirkegaarde.dk

Kirkegårdenes administration

Den daglige ledelse af Kolding Kirkegårde og Kirkegårdenes Kontor varetages af den af Kirkegårdsbestyrelsen ansatte kirkegårdsleder.

Alle henvendelser vedrørende erhvervelse og vedligeholdelse af gravsteder eller andre forhold ved kirkegårdene, rettes til Kirkegårdenes Kontor.