Koldingkirkegaarde.dk

Takster

Takster for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder samt takster for begravelse, urnenedsættelse og andre ydelser er anført i de af Provstiudvalget godkendte takstbestemmelser, der kan rekvireres ved Kirkegårdenes Kontor.

I afdelinger med servitutter er der obligatorisk betaling for pleje- og vedligeholdelse ved erhvervelse og fornyelse.

Der er 2 takstgrupper i Provstiet.
Medlemmer af folkekirken. Modtager tilskud til erhvervelse/fornyelse af gravsteder, ved begravelse, bisættelse og urnenedsættelse.

Ikke medlemmer af folkekirken, hertil hører også medlemmer af valgmenigheder. Til denne gruppe ydes der ikke tilskud til ovennævnte ydelser.

Taksterne kan ses på takster