Koldingkirkegaarde.dk

Takstgrupper

Der er 2 takstgrupper i Provstiet.

Medlemmer af folkekirken, der modtager tilskud til erhvervelse/fornyelse af gravsteder og ved begravelse og bisættelse.

Ikke medlemmer af folkekirken, hertil hører også medlemmer af valgmenigheder.
Til denne gruppe ydes der ikke tilskud til ovennævnte ydelser.

På kirkegårde, hvor fredningstiden adskiller sig fra det normale, justeres taksterne forholdsmæssigt.